Povodňový plán obce PodolíPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Podolí 1, 664 03 Podolí
Tel.: 544 247 636, 602 501 366
E-mail: obec@podoliubrna.cz
Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice
Tel.: 533 304 315, 607 016 704 (starostka)
E-mail: sekretariat@slapanice.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111   
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.