Povodňový plán obce PodolíDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil
Bc. Štěpán Svoboda 544 247 200 720 664 970
Petr Čandrla 544 247 244 728 162 649

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Telefon
Petr Čandrla velitel JSDH 728 162 649
Bc. Štěpán Svoboda starosta, zástupce velitele JSDH 720 664 970
Richard Sýkora strojník JSDH 603 142 462
Karel Kunc strojník JSDH 775 973 073
Ing. Zdeněk Richter člen PK 737 211 490

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
CAS 32 T 815, DA -L1Z, kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo, čerpadlo PS 12, motorová pila, přívěsný vozík za os. automobil, elektrocentrála, osvětlovací stožár, radiostanice JSDH obce Podolí Požární zbrojnice JSDH – Podolí 499 Petr Čandrla 728 162 649
Osobní automobily, teleskopický nakladač Merlo Compact, traktor John Deer, traktor CLAAS ARION 815 Agropod Podolí Podolí 131, 664 03 Podolí Ing. Miroslav Komárek 604 205 244
CASE 14000, třístranný sklápěč + kontejner ANAH Křenovice Mlýnská 642, 683 52 Křenovice Ing. Zdeněk Richter 737 211 490
Čelní nakladač Caterpillar 2x Českomoravský cement, a. s. Mokrá-Horákov 359, 664 04 Mokrá-Horákov Jaroslav Urbánek 602 518 203

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Podolí

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Sportovní hala Podolí ubytování / stravování Podolí 470, 664 03 Podolí Petr Čandrla 250 250

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Motorest Rohlenka Jiříkovice 24, 664 05 Tvarožná Jaromír Klíč 724 148 983
Supermarkety v okolí (Šlapanice, Brno MČ Slatina, Líšeň)      

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VAS a.s. Pozořice U Vlečky 695, 664 07 Pozořice Petr Svoboda 544 250 023;
606 769 435