Povodňový plán obce PodolíSrážkoměry - Podolí

Brno-Tuřany

Srážkoměrná stanice se nachází v městské části Brno - Tuřany v areálu letiště v nadmořské výšce 241 m n. m. Vlastníkem a provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Březina

Srážkoměrná stanice se nachází na západním okraji intravilánu, v areálu ČOV. Provozovatelem srážkoměru je obec Březina.

Bukovinka

Srážkoměrná stanice se nachází nedaleko objektu č. p. 242. Spadá do povodí III. řádu - Svratka od Svitavy po Jihlavu. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Jiříkovice

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše budovy základní školy Jiříkovice na ulici Blažovská č. p. 79. Provozovatelem srážkoměru je obec Jiříkovice.

Podolí

Srážkoměrná stanice je umístěna na oploceném pozemku za domem s pečovatelskou službou ve střední části obce (č. p. 122). Provozovatelem srážkoměru je obec Podolí.