Povodňový plán městyse Ostrov u MacochyPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Ostrov u Macochy

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Stanovisko Lesy České republiky, státní podnik
Č. j.: LCR952/031720/2023; ze dne 08. 03. 2023
Stanovisko Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-9658/2023/5419/ju; ze dne 06. 03. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
Č. j.: MBK14886/2023 ; ze dne 20. 03. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 02. 2023
offline verze 21. 02. 2023
digitalizovaná verze 21. 02. 2023
databáze POVIS 21. 02. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i