Povodňový plán městyse Ostrov u MacochyPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi městyse zřizuje rada městyse k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
Tel.: 516 444 328
E-mail: 
starosta@ostrovumacochy.cz
Náměstí Svobody 32, 678 01 Blansko
Tel.: 516 775 111
E-mail: senkova@blansko.cz (tajemnice PK)
Žerotínovo náměstí, 600 02 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.