Povodňový plán městyse Ostrov u MacochyHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území městyse Ostrov u Macochy

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Ostrov u Macochy a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území městyse Ostrov u Macochy je vodní tok Lopač. Jeho číslo hydrologického pořadí je 4-15-02-0892-0-00, jeho délka činí 8,14 km. Vodní tok pramení v katastrálním území obce Kotvrdice, konkrétně v jeho severovýchodní části v lesním porostu v nadmořské výšce přibližně 575 m n. m. Jeho tok dále pokračuje směrem k severozápadu podél katastrální hranice obce Lipovec. Před vstupem do Ostrova u Macochy protéká vodní nádrží. Do intravilánu vstupuje z východu a u místního hřiště se mění jeho směr toku směrem k jihu. Protéká zde Ostrovskou nádrží a na jihozápadě intravilánu městyse se propadá do podzemí. V podzemí se setkává z levé strany s Punkvou v ř km. 6,85.

Potok Bílá voda (ČHP 4-15-02-0800-0-00, 4-15-02-0892-0-00) pramení na katastrálním území městyse Protivanov (v jeho jižní části v lesním porostu) v nadmořské výšce přibližně 645 m n. m. Z katastrálního území teče směrem na jihovýchod až do katastru obce Rozstání, ve které protéká dvěma vodními nádržemi. Mění se zde také směr toku směrem na severozápad. V obci Holštejn se pak tok stáčí směrem k jihozápadu. V tomto směru pak vstupuje v ř. km 2,65 do území městyse Ostrov u Macochy, kde se v podzemí v ř. km 2,05 vlévá do Punkvy. V celé délce toku v území městyse teče tok podzemím. 

Vodní toky na území městyse Ostrov u Macochy


Základní údaje o vodních dílech na území městyse Ostrov u Macochy

Přehled vodních děl na území městyse Ostrov u Macochy naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území městyse Ostrov u Macochy se nachází pouze jedna vodní nádrž – Ostrovský (Návesní) rybník. Ten se nachází na jihovýchodním okraji intravilánu městyse. Jeho provozovatelem je městys Ostrov u Macochy a v minulosti došlo k opravě jeho těsnění.