Povodňový plán městyse Ostrov u MacochyHladinoměry - Ostrov u Macochy

Holštejn (Bílá voda)

Hlásný profil kategorie C bez přenosu dat se nachází na ř. km 3,88 v lokalitě Pod hradem na mostu přes vodní tok Bílá voda v obci Holštejn. Profil je ve správě obce Holštejn.

Sloup - Luha 1 (Punkva)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru městyse Sloup na mostě přes Punkvu u kostela. Profil nemá automatické čidlo, SPA jsou měřeny od spodní hrany mostovky.
Provozovatelem stanice je městys Sloup.

Sloup (Žďárná)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru městyse Sloup nedaleko hřbitova na mostě přes Žďárnou. Profil nemá automatické čidlo, SPA jsou měřeny od horní hrany betonové zdi na levém břehu.
Provozovatelem stanice je městys Sloup.