Povodňový plán městyse Ostrov u MacochySprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Ostrov u Macochy a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Blansko, Poříčí 7, 678 01 Blansko
Vedoucí provozu: Petr Havlík, DiS.
Tel.: 516 414 961
E-mail: provozblansko@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Ostrov u Macochy, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Punkva 10100295 4-15-02-0800-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST - oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vedení: Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 956 952 201, 724 523 973
E-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz

Rajon 208 - příslušný správce VT na území městyse Ostrov u Macochy:
Ing. Jana Marková
Tel.: 956 942 330, 725 129 525
E-mail: 
jana.markova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Ostrov u Macochy, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Lopač 10197505 4-15-02-0892-0-00
Krasovský p. 10191707 4-15-02-0892-0-00
Bílá voda 10219544 4-15-02-0800-0-00, 4-15-02-0892-0-00
LP Krasovského potoka do ponoru 10192621 4-15-02-0892-0-00