Povodňový plán městyse Ostrov u MacochyPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
Tel.: 516 444 328, 516 444 238
E-mail: obec@ostrovumacochy.cz
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Tel.: 516 775 111
E-mail: epodatelna@blansko.cz

Odbor životního prostředí
nám. Republiky 1316/1
Vedoucí odboru - Ing. Olga Pozděnová
Tel.: 516 775 339, 733 355 035
E-mail: pozdenova@blansko.cz


Oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší
Vedoucí oddělení - Bc. Jitka Šenková
Tel.: 516 775 340
E-mail: senkova@blansko.cz

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Mojmír Pehal
Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení - Mgr. Eva Moučková
Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz