Povodňový plán městyse Ostrov u MacochyDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Ing. Ondřej Hudec 516 444 238

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci městyse nebo JSDH) Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Bc. Jan Pupík velitel JSDH  
Jiří Vymazal ml. zástupce velitele JSDH  
Jaromír Tejkal velitel družstva JSDH  
Ing. Jaromír Krbeček velitel družstva JSDH  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
JSDH Ostrov u Macochy CAS 25, dopravní automobil, valníkový přívěs, 2 ks kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo, motorová pila, elektrocentrála Bc. Jan Pupík - velitel

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městyse Ostrov u Macochy

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kulturní dům Ubytování Ostrov u Macochy 345, 679 14 Ostrov u Macochy Petržela Milan – správce 30 --
Stravování Ostrov u Macochy 363, 679 14 Ostrov u Macochy Mgr. Karel Hasoň Ph.D. - ředitel -- 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Jednota COOP Ostrov u Macochy 86, 679 14 Ostrov u Macochy Aneta Pražáková 601 564 565

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VAS, a.s. - na vyžádání