Povodňový plán městyse Nový HrozenkovPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Nový Hrozenkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-5675/2022/5419; ze dne 28. 02. 2022
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR942/001411/2022; ze dne 01. 03. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVS 36234/2022; ze dne 11. 04. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 02. 2022
offline verze 01. 02. 2022
digitalizovaná verze 01. 02. 2022
databáze POVIS 01. 02. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i