Povodňový plán městyse Nový HrozenkovHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území městyse Nový Hrozenkov

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Nový Hrozenkov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území městyse Nový Hrozenkov je Vsetínská Bečva. Číslo hydrologického pořadí 4-11-01-0210-0-00, 4-11-01-0230-0-00, 4-11-01-0250-0-00. Vsetínská Bečva pramení v Beskydech v nadmořské výšce cca 920 m pod vrchem Trojačka (938 m n. m.). Její tok směřuje nejprve jihozápadně, poté jižně do velkokarlovického Leskové a na jihozápad. Protéká obcí Velké Karlovice, městem Karolinka (kde v nadmořské výšce 472 m n. m. přibírá Velkou Stanovnici, která napájí VD Karolinka), Nový Hrozenkov a obcí Halenkov. Od Huslenek teče na západ a protéká obcemi Hovězí, Janová a Ústí u Vsetína. Severní směr si řeka udržuje až k soutoku s Rožnovskou Bečvou ve Valašském Meziříčí v nadmořské výšce 288 m, odkud tok nese název Bečva. 

Plocha povodí činí 734,1 km2 s délkou toku 58,8 km. Vsetínská Bečva je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky Vsetínské Bečvy

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Velké Karlovice (Vsetínská Bečva) 108,4 1,21 17,9 38 49,5 82,8 100
Hlásný profil kat. A Vsetín (Vsetínská Bečva) 80,25 6,79 126 234 279 378 420
Hlásný profil kat. A Jarcová (Vsetínská Bečva) 65,2 9,39 151 274 333 479 547


Podélný profil vodního toku Vsetínská Bečva


Vranča 
(číslo hydrologického pořadí 4-11-01-0240-0-00) pramení v jižní části území městyse pod Stolečným vrchem ve výšce cca 755 m n. m. Následně vodní tok teče severním směrem do místní části Vranča. Vodní tok ústí zleva do Vsetínské Bečvy. Celková délka vodního toku činí 6,18 km.

Brodská (číslo hydrologického pořadí 4-11-0-0220-0-00) pramení v severní části městyse pod vrchem Beskyd ve výšce cca 750 m n. m. Následně teče jižním směrem do místní části Brodská. Vodní tok ústí zprava do Vsetínské Bečvy. Celková délka vodního toku činí 5,91 km.

 

Vodní toky na území městyse Nový Hrozenkov

Základní údaje o vodních dílech na území městyse Nový Hrozenkov

Přehled vodních děl na území městyse Nový Hrozenkov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území městyse Nový Hrozenkov se nachází jediná vodní nádrž. Jedná se o umělé jezero, často také nazýváno „Na Stanoch“ vzniklo po těžbě štěrkopísku. Snadná dostupnost a čistá voda v létě láká mnoho lidí ke koupání. Vodní nádrž neleží přímo na vodním toku Vsetínská Bečva, tudíž významně neovlivňuje povodňovou situaci na toku.