Povodňový plán městyse Nový HrozenkovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Nový Hrozenkov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí
Vedoucí provozu: Ing. Pavlína Burdíková
Tel.: 571 685 096
E-mail: provozvalmez@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Nový Hrozenkov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP
Vsetínská Bečva 10100047

4-11-01-0210-0-00, 4-11-01-0230-0-00,
4-11-01-0250-0-00, 4-11-01-0270-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
OŘ – Jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín
Ing. Libor Strakoš
Tel.: 956 942 311
E-mail: or942@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území městyse Nový Hrozenkov:
Rajon 204 - Josef Ptáček
Tel.: 956 942 366, 725 257 275
E-mail: josef.ptacek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Nový Hrozenkov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Vranča 10185857 4-11-01-0240-0-00
Brodská 10191868 4-11-01-0220-0-00
Dolina 10191867 4-11-01-0280-0-00
Břežitá 10203506 4-11-01-0260-0-00
Malá Vranča 10192002 4-11-01-0240-0-00
Malá Brodská 10194388 4-11-01-0220-0-00
Babínek 10203343 4-11-01-0250-0-00
Ráztoka 10205599 4-11-01-0240-0-00
Křižný potok 10205798 4-11-01-0280-0-00

 

  • Vodní toky ve správě městyse Nový Hrozenkov
Úřad městyse Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový Hrozenkov
Tel.: 571 451 304
E-mail: podatelna@novyhrozenkov.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km.

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10186339 4-11-01-0250-0-00

 

  • Vodní toky ve správě obce Velké Karlovice
Obecní úřad Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice
Tel.: 571 444 260
E-mail: podatelna@velkekarlovice.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10195958 4-11-01-0210-0-00