Povodňový plán městyse Nový HrozenkovHladinoměry - Nový Hrozenkov

Karolinka pod nádrží (Velká Stanovnice)

Hlásný profil kat. A se nachází ve městě Karolinka pod hrází VD Karolinka (cca 300 m na levém břehu). Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: přehradní hráz vodního díla – ústí do Vsetínské Bečvy. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Velké Karlovice C (Vsetínská Bečva)

Hlásný profil se nachází na silničním mostu vedle vodojemu (v obci). Provozovatelem je Mikroregion Valašsko-Horní Vsacko.

Velké Karlovice (Vsetínská Bečva)

Hlásný profil kategorie B se nachází v západní části obce Velké Karlovice u kruhového objezdu na levém břehu Vsetínské Bečvy. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Leskové – soutok se Senicí. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.