Povodňový plán městyse Nový HrozenkovDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci městyse) Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Stanislava Špruncová starostka 571 451 578, 602 511 322
Iveta Válková referentka 571 451 304, 702 008 844

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci městyse, SDH...) Adresa (neveřejná) Telefon (neveřejný)
Zdeněk Kysučan Velitel výjezdové jednotky
Petr Žárský Velitel JSDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Traktor Zetor, nákl. automobil Iveco, bagr, motorová pila, kompresor, hydraulický zvedák, nerezové kalové čerpadlo, generátor, 3 ks vysoušeče, vysokotlaký čistič Městys Nový Hrozenkov Roman Strnadel
CAS, přepravní dodávka, kalové čerpadlo, motorová pila SDH Nový Hrozenkov Zdeněk Kysučan

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městyse Nový Hrozenkov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Základní škola Stravování, ubytování, shromaždiště Nový Hrozenkov 437 Mgr. Igor Haša - ředitel 650 650
Hotel Lidový dům Stravování, ubytování, shromaždiště Nový Hrozenkov 448 Radek Zapalač - vedoucí 450 450
Hoter Permoník Stravování, ubytování, shromaždiště Nový Hrozenkov 311 Tomáš Marvan - majitel 450 450
Hasičská základna Shromaždiště Nový Hrozenkov 458 Jana Kysučanová 100 --
Mateřská škola Ubytování, shromaždiště Nový Hrozenkov 736 Mgr. Lucie Kopecká 100 --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP Jednota spotřební družstvo Vsetín Nový Hrozenkov 764 Marian Filgas

571 451 306,
571 484 035

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou formou cisteren

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Vsetín a.s. Jasenická 1106, 755 01 Vsetín Radim Psota 571 484 011