Povodňový plán městyse Nový HrozenkovPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový Hrozenkov
Tel.: 571 451 304
E-mail: podatelna@novyhrozenkov.cz
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Tel.: 571 491 111
E-mail: e-podatelna@mestovsetin.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Jindra Tesařová
Tel.: 571 491 714
E-mail: jindra.tesarova@mestovsetin.cz


Úsek vodního hospodářství
Referentka - Ing. Blanka Maňáková
Tel.: 571 491 717
E-mail: blanka.manakova@mestovsetin.cz

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Jana Káčerová
Tel.: 577 043 350
E-mail: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí - Ing. Dana Zápecová
Tel.: 577 043 357
E-mail: dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra