Povodňový plán městyse Nový HrozenkovOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Vsetín.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise městyse Nový Hrozenkov.

Osoby na území městyse Nový Hrozenkov budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

Při povodni Q100 může dojít k zaplavení hlavní komunikace II/487 v části Čubov. Objízdná trasa povede přes Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov p. Radhoštěm, případně přes Slovensko. V případě lze řešit objízdnou trasu v součinnosti s Policií ČR. 
Dopravní omezení na území městyse Nový Hrozenkov
Objízdné trasy na území městyse Nový Hrozenkov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.