Povodňový plán městyse Nový HrozenkovOrientační vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Vyhlašování na malých povodích bez hlásných profilů je možné na základě orientačního měření srážek a nasycenosti povodí. Týká se to zejména povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnými srážkami a průtokovou odezvou je několik desítek minut nebo 1 až 2 hodiny.

Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním a podzimním období. Důležitou roli hrají charakteristiky povodí, tj. jeho velikost, tvar, nadmořská výška, sklonitost, druh a propustnost půd, vývoj říční sítě a jeho okamžitý stav, zejména vegetační pokryv a nasycenost povodí. Tu ovlivňují jednak předcházející srážky a způsob jejich odvedení, ale i teplota vzduchu ovlivňující v letních měsících značnou měrou výpar. Důležité také je, jak velká část povodí byla srážkami zasažena, případně, jestli srážky postupovaly po proudu nebo proti proudu hlavního recipientu. Na velikosti kulminačního průtoku se značnou měrou podílí také intenzita srážky.

Nasycenost povodí:

  • povodí nenasycené - v posledních 10 dnech nebyly velké srážky (orientačně ne více než 5 mm za den)
  • povodí nasycené - větší srážky v posledním období (např. 50 mm a více srážek za posledních 10 dní)

Vyhlašování SPA podle dešťových srážek na srážkoměru městysu

Městys Umístění srážkoměru
I. SPA (15 min) I. SPA (24 hod) II. SPA (60 min) II. SPA (180 min)
Nový Hrozenkov na pozemku patřící k hájence  10 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Nový Hrozenkov - Kohútka na střeše garáže u chaty horské služby 10 mm 30 mm 30 mm 50 mm
Na území městyse Nový Hrozenkov se nachází:
  • Srážkoměrná stanice Nový Hrozenkov  (nachází se v severní části městyse na pozemku patřící hájence)
  • Srážkoměrná stanice Kohútka  (nachází se v jižní části katastru na střeše garáže u chaty horské služby)
Pro účely digitálního povodňového plánu byly vybrány i další nejbližší srážkoměrné stanice. Jedná se o:
  • Srážkoměrnou stanici Halenkov  (nachází se na střeše prodejny se sanitárním zařízením vedle OÚ, provozovatelem je Mikroregion Valašsko - Horní Vsacko)
  • Srážkoměrnou stanici Huslenky  (nachází se v obci Huslenky v místní části Kychová, provozovatelem je ČHMÚ)
  • Srážkoměrnou stanici Soláň  (nachází se vedle chaty horské služby a je instalována na soukromém pozemku, provozovatelem je Mikroregion Valašsko - Horní Vsacko)

Informace o srážkách lze sledovat v digitální verzi povodňového plánu městyse v sekci Srážkoměry.

Další údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ a z aktuálních dat pozemních srážkoměrů provozovaných ČHMÚ.

Relevantní srážkoměrné stanice pro území městyse Nový Hrozenkov

Srážkoměrné stanice v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.