Povodňový plán obce MlékojedyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Mlékojedy

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2020/052052; ze dne 01. 12. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí - Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: MULTM/0075184/20/ŽP/JBa; ze dne 05. 01. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 09. 2022
offline verze 12. 09. 2022
digitalizovaná verze 12. 09. 2022
databáze POVIS 12. 09. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i