Povodňový plán obce MlékojedyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Mlékojedy

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2020/052052; ze dne 01. 12. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad
Č. j.: MULTM/0075184/20/ŽP/JBa; ze dne 05. 01. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 01. 2021
offline verze 19. 01. 2021
digitalizovaná verze 19. 01. 2021
databáze POVIS 19. 01. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i