Povodňový plán obce MlékojedyCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Mlékojedy je při povodni ohrožováno zhruba 81 objektů, ležících v záplavovém území Labe, které trvale obývá zhruba 203 obyvatel, z nichž 6 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Mlékojedy - agregované

Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik byly vytvořeny mapy povodňových rizik. Více na http://hydro.chmi.cz/cds/

Mapa povodňového rizika na území obce Mlékojedy

 

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území obce se nachází 3 objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o výrobnu masných produktů, sklady materiálu a autoservis, které se nacházejí východně od zastavěné části obce. 
Ohrožující objekty na území obce Mlékojedy
Kontaminovaná místa na území obce Mlékojedy

Ohrožené  a ohrožující  objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Mlékojedy.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Mlékojedy u předsedy povodňové komise obce.

V obci Mlékojedy je zpracován povodňový plán vlastníka nemovitosti Chovaneček a.s. Tento PPVN je uložen spolu s povodňovým plánem obce v kanceláři starosty obce.