Povodňový plán obce MlékojedySprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Mlékojedy a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Závod Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, 413 01  Roudnice nad Labem

Přímý výkon správy toku: 
Provozní středisko Ústí nad Labem, Litoměřická 1043, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Vedoucí provozního střediska: Ing. Pavla Hajdinová
Tel.: 475 259 776, 602 654 147
E-mail: hajdinovap@pla.cz
Název vodního toku IDVT ČHP
Labe 10100002 1-13-05-0030-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce
Název vodního toku IDVT ČHP
vedlejší rameno Labe u Písečného ostrova 10227152 1-13-05-0030-0-00