Povodňový plán obce MlékojedyPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Mlékojedy 41, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 739 010
E-mail: obec@mlekojedy.cz
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 916 111, 416 916 105, 416 916 106 (sekretariát), 416 733 044 (oper. středisko MP)
E-mail: podatelna@litomerice.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
E-mail: urad@kr-ustecky.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.