Povodňový plán obce MlékojedyHladinoměry - Mlékojedy

jez Terezín - dolní hladina (Ohře)

Hlásný profil kat. C leží jižně od mostu přes ulici Pražská ve městě Terezín. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.

LG Brozany (Ohře)

Limnigrafická stanice kat. C povodí Ohře - Brozany je umístěna východně v městysi Brozany nad Ohří - u budovy K Mostu 426. Provozovatelem stanice je Povodí Ohře, státní podnik.

Libotenice (Labe)

Hlásný profil kat. C Libotenice (Labe) se nachází na levém břehu Labe pod č.p. 33. Profil je vybaven vodočetnou latí a nanometrickou sondou (pod areálem ČOV) s automatickým odesíláním dat a výstražných sms zpráv. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.

Litoměřice (Labe)

Hlásný profil kategorie B ve správě Povodí Labe, státní podnik -  Hradec Králové je umístěn na pravém břehu u Tyršova mostu na jihu Litoměřic. Průměrný roční průtok vody v profilu činí 296,00 m3/s.

Louny (Ohře)

Hlásný profil kategorie A se nachází na pravém břehu řeky Ohře, v blízkosti Loutkového divadla (č. p. 832). Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ústí nad Labem. Stupně povodňové aktivity jsou platné pro úsek ř. km 80,0 až 32,0. Průměrný roční průtok odpovídá hodnotě 33,7 m3/s, průměrný roční stav hladiny je 219 cm.

Mělník (Labe)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Praha je umístěn u mostu Josefa Straky - K Mostu 751/11, na pravém břehu Labe. Stupně povodňové aktivity jsou platné pro úsek Labe od ústí Vltavy po ústí Ohře. Průměrný roční průtok profilem činí 233 m3/s.

Mlékojedy (Labe)

Hlásný profil kat. C Mlékojedy (Labe) je umístěn pod č. p. 90 na levém břehu Labe. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity bez odesílání dat. Profil je směrodatný pro obec Mlékojedy. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.

Ústí nad Labem (Labe)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Praha je umístěn na levém břehu řeky Labe u čerpací stanice Vaňov ca 400 m nad soutokem s řekou Bílinou při ulici Labské sady. Profil automaticky odesílá data do centra Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ. Stupně povodňové aktivity jsou platné od ústí Ohře po státní hranici. Průměrný roční průtok činí 271 m3/s, průměrný roční stav činí 237 cm.

Žalhostice (Labe)

Hlásný profil kat. C Žalhostice (Labe) je umístěn na slepém rameni Labe pod mostní konstrukcí. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat a zasíláním varovných sms zpráv. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.