Povodňový plán obce MlékojedyDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Ing. Ondřej Schoř
Tomáš Kormunda
Tereza Vokálková

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Tomáš Kormunda
Robert Šanda
Jiří Bursa

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt/ Osoba
Adresa Telefon (neveřejný)
Traktor Elmo Schoř s. r. o Máchova 3, Lovosice
Bagr Elmo Schoř s. r. o Máchova 3, Lovosice
Motorová čerpadla Hasičská zbrojnice, Robert Šanda, Tomáš Kormunda Mlékojedy
Nářadí (lopaty, krumpáče aj.) Ing. Ondřej Schoř Mlékojedy 41, 412 01 Litoměřice

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Mlékojedy

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Kapacita
Obecní úřad Mlékojedy shromáždění Mlékojedy 41, 412 01 Litoměřice Ing. Ondřej Schoř --
Operativně součinnost s ORP ubytování/stravování   Ing. Ondřej Schoř celá obec

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
Hypermarket ALBERT Želetická 2210/19, 412 01 Litoměřice 800 402 402

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 601 267 267 / 840 111 111