Povodňový plán obce MlékojedyOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Litoměřice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Mlékojedy.

Osoby na území obce Mlékojedy budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodni Q5 na Labi dochází nejprve k průsakům silničním valem a následně také k zaplavení silnice III/00815 Mlékojedy - Lovosice a poté také v druhém směru - Želetice. Objízdná trasa a evakuace bude volena operativně dle povodňové situace v součinnosti s nadřízenými povodňovými orgány a policií ČR.
Dopravní omezení na území obce Mlékojedy
Objízdné trasy na území obce Mlékojedy

Dopravní omezení  a objízdné trasy  v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.