Povodňový plán obce MlékojedyPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Mlékojedy 41, 412 01 Litoměřice
Tel.: 774 739 012
E-mail: obec@mlekojedy.cz
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 916 111
E-mail: podatelna@litomerice.cz

Odbor životního prostředí
Pekařská 114/2, 412 01 Litoměřice
Vedoucí odboru - Ing. Pavel Gryndler

Tel.: 416 916 179
E-mail: pavel.gryndler@litomerice.cz

Vodní hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Vladimír Vácha
Tel.: 416 916 171
E-mail: vladimir.vacha@litomerice.cz
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111
E-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Irena Jeřábková
Tel.: 
475 657 959
E-mail: jerabkova.i@kr-ustecky.cz

Oddělení životního prostředí

Vedoucí oddělení: RNDr. Tomáš Burian

Tel.: 475 657 160
E-mail: burian.t@kr-ustecky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra