Povodňový plán obce MlékojedyHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Mlékojedy

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Mlékojedy a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Labe

Řeka Labe pramení v Krkonoších na místě zvaném Labská louka ve výšce 1386 m n. m. Od pramene se ubírá převážně na jihovýchod až k městu Jaroměř. Dále řeka pokračuje na jih až do Pardubic, kde nabírá západní směr až do Kolína. Odtud teče převážně na severozápad s několika významnými úseky, ve kterých míří na sever. Čechy Labe opouští u Hřenska ve výšce 115 m n. m. Poté se v Německu vody Labe ubírají převážně směrem severozápadním až k městu Cuxhaven, asi 80 km za Hamburkem, kde se řeka vlévá do Severního moře. Celková plocha povodí je 144 055 km2. Délka toku činí zhruba 1154 km. Obcí Mlékojedy protéká Labe v její severní části, na území obce také částečně zasahuje vedlejší rameno Labe u Písečného ostrova.

Vodní toky na území obce Mlékojedy

 


Labe a jeho hlavní přítoky v ČR

Základní hydrologické charakteristiky Labe

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Mělník, Labe 836.65 233 1080 2060 2520 3640 4150
Ústí nad Labem, Labe  765.96 271 1240 2220 2670 3780 4290


Základní údaje o vodních dílech na území obce Mlékojedy

Přehled vodních děl na území obce Mlékojedy naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na Labi se na ř. km 787,543 nachází zdymadlo Lovosice ovlivňující svým manipulačním řádem stav hladiny v obci a na ř. km 795,688 zdymadlo České Kopisty a MVE Litoměřice ovlivňující svým manipulačním řádem stav hladiny nad obcí.