Povodňový plán městyse MladkovHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území městyse Mladkov

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Mladkov a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území městyse Mladkov spadá do působnosti Povodí Labe, státní podnik.

Správním územím městyse Mladkov protéká Tichá Orlice (číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0090-0-00), která pramení na západním svahu hory Jeřáb v Hanušovické vrchovině nad Horní Orlicí (část obce Červená Voda). Pod městem Králíky přibírá několik přítoků a dále pod obcemi Lichkov a Mladkov protéká zalesněným údolím přes Těchonín k Jablonnému nad Orlicí. U Albrechtic nad Orlicí se Tichá Orlice stéká s Divokou Orlicí a pokračuje dále pod názvem Orlice.

Mimo výše uvedené toky se na území městyse nachází několik drobných toků, jedná se zejména o pravostranné a levostranné přítoky Tiché Orlice, které nedosahují větší délky než 2 km. Tyto toky pramení jižně od zastavěného území městyse v lesních porostech. Nebezpečí hrozí pouze při jarním tání, kdy se tyto drobné toky rozvodní a odvádí vodu do Tiché Orlice. Nicméně z důvodu malé délky toků a malých dílčích povodí se neočekávají výraznější komplikace.

Vodní toky na území městyse Mladkov

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Tiché Orlice

Místo profiluPlocha povodíN-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Lichkov - hl. profil kategorie B 65,75 km2 17,2 24,4 39,9 52,2 61,6 86,5 104,0

Základní údaje o vodních dílech na území městyse Mladkov

Přehled vodních děl na území městyse Mladkov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území městyse Mladkov se nachází sedm vodních děl - čtyři vodní nádrže, jeden rybník a dva jezy.