Povodňový plán městyse MladkovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Mladkov a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové    


Závod Pardubice: 

Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Vedoucí závodu - Ing. Petr Michalovich
Tel.: 466 868 200, mob.: 602 458 518, e-mail: michalovichp@pla.cz

Provozní středisko Vysoké Mýto
Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Vedoucí provozního střediska - Stanislav Musílek
Tel.: 465 420 426, mob.: 602 124 381, e-mail: musileks@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Mladkov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Tichá Orlice 10100023 1-02-02-0090-0-00
Studenský potok 10169185 1-02-01-0110-1-00
Bezejmenný tok 10170348 1-02-02-0090-0-00
Bezejmenný tok 10170353 1-02-02-0090-0-00
Bezejmenný tok 10170354 1-02-02-0090-0-00
Bezejmenný tok 10170350 1-02-02-0090-0-00
Bezejmenný tok 10170365 1-02-02-0090-0-00
Bezejmenný tok 10170311 1-02-02-0090-0-00
Bezejmenný tok 10169188 1-02-01-0110-1-00
Bezejmenný tok 10170349 1-02-02-0090-0-00


   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


Přímý výkon správy toku: 
ST - oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Vedoucí ST - Ing. Zbyněk Morkus
Tel.: 956 953 201, mob.: 602 773 445, e-mail: zbynek.morkus@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území městyse Mladkov:
Rajon 307 - Ing. Lenka Šedová
Tel.: 956 953 407, mob.: 725 133 032, e-mail: lenka.sedova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Mladkov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Vítanovský potok 10169174 1-02-01-0100-0-00
LP Tiché Orlice č. 23 10170359 1-02-02-0090-0-00
LP Tiché Orlice č. 22 10170355 1-02-02-0090-0-00
LP č. 8 č. 11 10169176 1-02-01-0100-0-00
LP č. 23 č. 26 10170362 1-02-02-0090-0-00

 

  • Bez určení správcovství 

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
HMZ 14000834 14000834 1-02-02-0090-0-00
Bezejmenný tok 10170309 1-02-02-0090-0-00