Povodňový plán městyse MladkovOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise městyse Mladkov Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Králíky.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v městysi Povodňová komise městyse Mladkov.

Osoby na území městyse Mladkov budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

Pokud dojde k neprůjezdnosti silnice č. 311 v městysi, je v případě větší uzavírky možné využít objízdnou trasu po silnici č. 311 přes Petrovičky, dále po silnicích nižší třídy přes České Petrovice, Klášterec nad Orlicí, Lhotku a poté po silnici č. 312 přes Pastviny a Vlčkovice. Zde je možnost zpátky do Mladkova, případně po místní komunikaci přes Celné do Těchonína. V případě uzavírky menšího rozsahu je možnost rovnou z Mladkova po komunikaci č. 312 přes Vlčkovice do Těchonína.

V případě uzavření komunikace v městysi č. 312 směrem na Lichkov, je možné vést objízdnou trasu přes Petrovičky a dále přes Polsko – Kamienczyk, Boboszów s napojením na křižovatku silnic č. 312 a 43. Druhou možností je delší objízdná trasa přes Těchonín, Jablonné nad Orlicí, Červenou Vodu a Králíky.

Může také dojít k rozlivu Tiché Orlice v okolí železničního mostu na místní komunikaci. Zde není stanovena objízdná trasa. Postupovalo by se na základě dané situace.

Dopravní omezení na území městyse Mladkov
Objízdné trasy na území městyse Mladkov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.