Povodňový plán městyse MladkovCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Na území městyse Mladkov je při povodni ohrožováno zhruba 19 budov, které trvale obývá zhruba 53 obyvatel, z toho 6 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem městyse. Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě mapy záplavového území a dle skutečného stavu při povodních. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území městyse Mladkov - agregované 

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru městyse se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území městyse Mladkov
Kontaminovaná místa na území městyse Mladkov

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městyse jejich vlastníci.

Povodňový orgán městyse potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Mladkov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadě městyse Mladkov u předsedy povodňové komise městyse.