Povodňový plán městyse MladkovCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Na území městyse Mladkov je při povodni ohrožováno zhruba 19 budov, které trvale obývá zhruba 53 obyvatel, z toho 6 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem městyse. Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě mapy záplavového území a dle skutečného stavu při povodních. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území městyse Mladkov - agregované 

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru městyse se nachází jeden ohrožující objekt, který by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o čistírnu odpadních vod. 
Ohrožující objekty na území městyse Mladkov
Kontaminovaná místa na území městyse Mladkov

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městyse jejich vlastníci.

Povodňový orgán městyse potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Mladkov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadě městyse Mladkov u předsedy povodňové komise městyse.