Povodňový plán městyse MladkovPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Mladkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/17/6062; ze dne 14. 02. 2017
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/000699/2017; ze dne 16. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Králíky, Odbor životního prostředí, Vodní hospodářství
Č. j.: 4723/2017; ze dne 13. 04. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 01. 2024
offline verze 19. 01. 2024
digitalizovaná verze 19. 01. 2024
databáze POVIS 19. 01. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i