Povodňový plán městyse MladkovDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení

Adresa bydliště (neveřejná)

Telefon

Mobil (neveřejný)

Ing. Roman Studený 465 635 456
Hlásnou službu v městysi Mladkov vykonávají členové povodňové komise městyse Mladkov.

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení

Adresa (neveřejná)

Telefon (neveřejný)

Tomáš Novotný
Petr Michalčák
Josef Kalášek
Ladislav Weindlich
Matěj Studený

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Vlastník Kontaktní osoba
Telefon

Mobil (neveřejný)

Traktor + přívěs OÚ, osobní automobil Městys Mladkov Matěj Studený  
Požární technika JSDHO SDH Mladkov Ladislav Weindlich
Nakladače a další potřebná technika Agrosystém Mladkov Martin Hlad 465 635 236
Rypadlo a nákl. auto Pavel Weindlich Pavel Weindlich  

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městyse Mladkov

Místo Adresa Kontaktní osoba

Mobil (neveřejný)

Ubyt./strav. kapacita
Kulturní dům Mladkov 87 Josef Kalášek 50/-
Mateřská škola Mladkov 138 Mgr. Soňa Filipová 20/-
ZŠ + školní jídelna Mladkov 138 Mgr. Soňa Filipová 20/60
Hasičská zbrojnice Mladkov 29 Tomáš Novotný 10/30

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
Prodejna potravin CBA Mladkov 84 465 635 378


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Mobil (neveřejný)
VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. - pracoviště Králíky B. Smetany 561, Králíky Ing. Lukáš Novák 465 642 019