Povodňový plán městyse MladkovPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Mladkov 95, 561 67 Mladkov
Tel.: 465 635 456, 602 167 376 (starosta)
E-mail: starosta@mladkov.cz
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
Tel.: 465 670 801
E-mail: kralika@kraliky.eu

Odbor životního prostředí
K. Čapka 316, 561 69 Králíky
Vedoucí odboru - Ing. Josef Orlita

Tel.: 465 670 881
E-mail:
 j.orlita@kraliky.eu


Vodní hospodářství
Bc. Galina Slavíková
Tel.: 465 670 884
E-mail: g.slavikova@kraliky.eu
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského náměstí 120, 523 11 Pardubice
Vedoucí odboru - Ing. Martin Vlasák
Tel.: 466 026 350
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství 
Vedoucí oddělení - Ing. Blanka Škařupová
Tel.: 
466 026 425
E-mail: 
blanka.skarupova@pardubickykraj.cz 

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra