Povodňový plán městyse MedlovPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Medlov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM034482/2016-419/To; ze dne 14. 07. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí
Č. j.: OZP/13546/2016; ze dne 20. 09. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 12. 2023
offline verze 18. 12. 2023
digitalizovaná verze 18. 12. 2023
databáze POVIS 18. 12. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i