Povodňový plán městyse MedlovPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi městyse zřizuje rada městyse k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Medlov 52, 664 66 Němčičky
Tel.: 546 421 959, 724 541 049
E-mail: starosta@mestysmedlov.cz
Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
Tel.: 547 428 760
E-mail: komenda@zidlochovice.cz, starosta@zidlochovice.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.