Povodňový plán městyse MedlovPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Medlov 52, 664 66 Němčičky
Tel.: 546 421 959, 724 541 049
E-mail: starosta@mestysmedlov.cz
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
Tel.: 547 428 711
E-mail: podatelna@zidlochovice.cz

Odbor životního prostředí a stavební úřad
Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
Vedoucí odboru
- Ing. Milan Komenda

Tel.: 547 428 760, 604 290 308
E-mail: milan.komenda@zidlochovice.cz


Vodoprávní úřad
Ing. Ildikó Šlapalová

Tel.: 547 428 747, 731 138 714
E-mail: ildiko.slapalova@zidlochovice.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru
 - Ing. Mojmír Pehal

Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení
 - Mgr. Eva Moučková

Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra