Povodňový plán městyse MedlovOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Židlochovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v městysi, povodňová komise městyse Medlov.

Osoby na území městyse Medlov budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

Při povodních může v městysi dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění místních komunikací vedoucích z městyse Medlov do Malešovic či místní části Medlovský mlýn, a to již při Q5. Občané z části Medlovský mlýn využijí ústupovou trasu po místní komunikaci do Kupařovic. Při Q20 může docházet lokálně k zneprůjezdnění silnice III/39521 na Němčičky. Objízdná trasa bude stanovena operativně dle povodňové situace. 
Dopravní omezení na území městyse Medlov
Objízdné trasy na území městyse Medlov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.