Povodňový plán městyse MedlovDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa Mobil (neveřejný)
Roman Zabil starosta Medlov 174

724 541 049

Petr Nečas zastupitel Medlov 191
Richard Pfosser velitel SDH Medlov 168

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa Mobil (neveřejný)
Petr Nečas zastupitel Medlov 191
Robert Menšík zastupitel Medlov 177
Richard Pfosser velitel SDH Medlov 168

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Technické prostředky a mechanizace dostupná provádění k ochraně před povodněmi

Typ techniky Ks Kontaktní osoba Adresa Telefon (neveřejný)
Traktor s vlekem 2 Jiří Klobása Medlov 167
Nakladač univerzální 1 Jiří Klobása Medlov 167

 

Materiál určený k zásahu při povodni

Druh Místo uložení
Zodpovědná osoba Adresa Telefon (neveřejný)
Pytle na hrazení SDH Michal Lalík Medlov 
Písek, šotolina   LB Mineralls Radovan Smetana LB Mineralls
Nářadí (lopaty, krompáče aj.) SDH Michal Lalík Medlov 
Vodní čerpadlo 2x SDH Michal Lalík Medlov 

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městyse Medlov

Místo

Typ

Adresa

Kontaktní osoba

Telefon

Ubytovací kapacita

Stravovací kapacita

KD Medlov

Místo ubytování

Medlov 13

Roman Zabil

724 541 049

200

--

MŠ Medlov

Místo stravování

Medlov 186

Roman Zabil

724 541 049

--

50

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon (neveřejný)
Vodárenská a. s., divize Brno-venkov Soběšická 820/156, 638 00 Brno

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon (neveřejný)
Místní obchod Medlov 15