Povodňový plán městyse MedlovHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území městyse Medlov

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Medlov a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem na území městyse je řeka Jihlava. Celková délka toku je 184,5 km a jeho povodí činí 3117 km2. Průměrný průtok řeky Jihlavy je 12 m3/s. Číslo hydrologického pořadí na území městyse je 4-16-04-0050-0-00. Jihlava pramení u obce Jihlávka v nadmořské výšce 670 m a ústí do Věstonické nádrže v nadmořské výšce 170 m. Mezi jeho nejvýznamnější přítoky patří vodní toky Brtnice, Oslava, Rokytná.

Potok Jezero (číslo hydrologického pořadí 4-16-04-0050-0-00) pramení v blízkosti obce Němčičky ve výšce cca 210 m n. m. Následně vodní tok obtéká městys Medlov ze západní strany. Vodní tok ústí zleva do řeky Jihlavy za intravilánem městyse. Celková délka vodního toku činí 3,9 km.

Vodní toky na území městyse Medlov

 Hydrologické charakteristiky vodního toku Jihlava

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Jihlava, Ivančice 32,95 9,15 93,8 175 218 333 390

 

Základní údaje o vodních dílech na území městyse Medlov

Přehled vodních děl na území městyse Medlov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území městyse Medlov se nachází celkem dvě menší vodní nádrže. Nad územím městyse na řece Jihlavě se dále z hlediska technicko-bezpečnostního dozoru nacházejí významná vodní díla I. kategorie, a to VD Mohelno a Dalešice.