Povodňový plán městyse MedlovSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Medlov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686
 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 552 716

E-mail: sekretariatZSM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Dolní Věstonice, Dolní Věstonice 142, 691 29 Dolní Věstonice
Vedoucí provozu: Jindřich Grufík, DiS
Tel.: 519 517 686
E-mail: provozvestonice@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Vodní tok Jihlava
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-0050-0-00
ID toku: 10100008

 

  • Vodní toky ve správě městyse Medlov
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Vodní tok Potok Jezero
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-0050-0-00
ID toku: 10190736