Povodňový plán městyse MedlovHladinoměry - Medlov

Ivančice (Jihlava)

Hlásný profil kat. A se nachází v západní části obce Moravské Bránice 100 m nad mostem Železňák na levém břehu Jihlavy. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: Ivančice - Přibice. Profil je ve správě ČHMÚ Brno.

Medlov 1 (Jezero)

U mostu přes potok Jezero v místě lokálního vybřežení je pod č. p. 42 umístěn hlásný profil kategorie C. Profil je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem s vodočetnou latí. Městys Medlov o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Židlochovice, obec Cvrčovice a město Pohořelice ležící níže na vodních tocích.

Medlov 2 (Jihlava)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostě přes Jihlavu v lokalitě Medlovský mlýn. Profil je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat. Městys Medlov o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Židlochovice, obec Cvrčovice a město Pohořelice ležící níže na vodních tocích.