Zobrazit:

Medlov

Stanoviště: 52/, 66466 Medlov
Telefon: 546421959
E-mail: starosta@mestysmedlov.cz
Jméno: Roman ZABIL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 546 421 959
Adresa práce: Medlov 52 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 541 049
E-mail: starosta@mestysmedlov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Hana NOVOTNÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 546 421 959
Adresa práce: Medlov 52 Funkce na pracovišti: místostarostka Mobil-veřejný: 603 560 778
E-mail: mistostarosta@mestysmedlov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Robert MENŠÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OSVČ Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný: 732 517 449
E-mail: robert-mensik@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef MICHALČÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: OSVČ Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný: 737 883 032
E-mail: michalcikjosef@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Petr NEČAS Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Agris Medlov 173 Funkce na pracovišti: zastupitel Mobil-veřejný: 736 155 425
E-mail: petrcyrilnecas@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Richard PFOSSER Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Medlov Funkce na pracovišti: Velitel SDH Mobil-veřejný: 739 661 252
E-mail: risa.pfosser@seznam.cz Poznámka: Fax:

ORP Židlochovice

Stanoviště: Nádražní 750/, 66701 Židlochovice
Telefon: 547428760
E-mail: komenda@zidlochovice.cz
Jméno: Ing. Jan VITULA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 547 426 012
Adresa práce: Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Funkce na pracovišti: Starosta Mobil-veřejný: 606 715 461
E-mail: starosta@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ivana KEJŘOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 547 428 720
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: Tajemník obecního úřadu ORP Mobil-veřejný: 604 290 303
E-mail: ivana.kejrova@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Milan KOMENDA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 547 428 760
Adresa práce: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice Funkce na pracovišti: Vedoucí odboru ŽP a stavebního úřadu Mobil-veřejný: 604 290 308
E-mail: milan.komenda@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: mjr., Bc. Radek STUDENÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 628 122
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor JMK - PS Židlochovice Funkce na pracovišti: velitel PS Mobil-veřejný: 603 593 022
E-mail: radek.studeny@firebrno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: npor., Bc. Libor DOFEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 724 273 049
Adresa práce: Masarykova 102, 667 01 Židlochovice Funkce na pracovišti: PČR vedoucí obvodního oddělení Mobil-veřejný: 974 626 960
E-mail: libor.dofek@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Bc. Martina HOLOUBKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547 428 729
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: Referent krizového řízení Mobil-veřejný: 739 654 658
E-mail: martina.holoubkova@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jakub KRATOCHVÍL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547 428 764
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: referent Mobil-veřejný: 734 390 508
E-mail: jakub.kratochvil@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Pavel NEVÍDAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547 231 503
Adresa práce: VAS,a.s. - provoz Židlochovice Funkce na pracovišti: Vedoucí provozu Mobil-veřejný:
E-mail: nevidal@vasbv.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Mgr. Zdeněk RAUŠER Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Martin BLÁHA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547 120 419
Adresa práce: Správa a údržba silnic JMK Funkce na pracovišti: Zaměstnanec subjektu zřizovaného krajem Mobil-veřejný:
E-mail: martin.blaha@susjmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Karel SUCHÁNEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547 428 770
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: Zaměstnanec obecního úřadu ORP Mobil-veřejný: 604 290 316
E-mail: karel.suchanek@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lukáš TYBL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 543 423 452
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. Funkce na pracovišti: Zaměstnanec Mobil-veřejný: 724 337 470
E-mail: tybl@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Ildikó ŠLAPALOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547 428 747
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: Zaměstnanec obecního úřadu ORP Mobil-veřejný: 731 138 714
E-mail: ildiko.slapalova@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Radek ŠOTNAR Funkce v komisi: člen Telefon práce: 547 428 732
Adresa práce: Město Židlochovice Funkce na pracovišti: Zaměstnanec obecního úřadu ORP Mobil-veřejný: 604 290 412
E-mail: radek.sotnar@zidlochovice.cz Poznámka: Fax:

Povodňová komise Jihomoravského kraje

Stanoviště: Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno
Telefon: 541651111
E-mail: posta@jmk.cz
Poznámka: http://dpp.kr-jihomoravsky.cz/pub_CZ064/index.html?a_titulni_list.htm
Jméno: Mgr. Jan GROLICH Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 541 651 501
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: hejtman Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: grolich.jan@kr-jihomoravsky.cz, hejtman@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Roman HEINZ, Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 201
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: ředitel KÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Dr., Ing. Antonín TŮMA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 637 222
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pro správu povodí Mobil-veřejný:
E-mail: tuma@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Mojmír PEHAL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 571
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal CIBULKA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 541 652 690
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: oddělení vodního a lesnáho hospodářství KrÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: cibulka.michal@jmk.cz Poznámka: Fax: 541651579
Jméno: Ing. Michal BOUŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 652 215
Adresa práce: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: referent vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: bousek.michal@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr JANÁL, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 421 020
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Brno Mobil-veřejný:
E-mail: petr.janal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing., plk. Jiří PELIKÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 630 110
Adresa práce: HZS JMK, Zubatého 685/1, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel - HZS JMK Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.pelikan@hzscr.cz Poznámka: Fax: 950 630 207
Jméno: Ing. Jana POKLUDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 545 545 201
Adresa práce: ČIŽP, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: jana.pokludova@cizp.cz Poznámka: alternativní tel.: 545 545 201 Fax: 541213948
Jméno: Lukáš DUBEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 651 461
Adresa práce: JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: dubec.luukas@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Miroslav STANĚK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 545 113 035
Adresa práce: KHS JMK, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel odboru hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.stanek@khsbrno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig.gen., Ing. Leoš TRŽIL, MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 621 111
Adresa práce: PČR JMK, Kounicova 687/24, 611 32 Brno Funkce na pracovišti: Ředitel krajského ředitelství JMK Mobil-veřejný:
E-mail: krpb.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marek VISKOT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 211 737
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku PMO Mobil-veřejný: 541 637 252
E-mail: viskot@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. gšt. Alois MATÝZKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 972 444 000
Adresa práce: AČR Krajské vojenské velitelství Brno Funkce na pracovišti: ředitel KVV Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.brno@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Aneta MACKO VALOUŠKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 658 729
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení krizového řízení a obrany OKH JMK Mobil-veřejný:
E-mail: macko.aneta@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Eva MOUČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 652 693
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ved. odd. vodního a lesního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:

Cvrčovice

Stanoviště: Cvrčovice 74/, 69123 Cvrčovice
Telefon: 519425132
E-mail: obec@cvrcovice.cz
Jméno: Mgr. Pavel ENDLICHER Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 519 425 132
Adresa práce: Obec Cvrčovice, Cvrčovice 74, 69123 Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 724 171 332
E-mail: starosta@cvrcovice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Josef KOTOUL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Kupařovice

Stanoviště: 44/, 664 64 Kupařovice
Telefon: 777867859
E-mail: obec.kuparovice@seznam.cz
Jméno: Jiří KALIŠ Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Kupařovice 44, 664 64 Dolní Kounice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 723 018 010
E-mail: obec.kuparovice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří DVOŘÁK Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Kupařovice 44, 664 64 Dolní Kounice Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný: 605 205 001
E-mail: obec.kuparovice@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Milan HAMALA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Kupařovice 44, 664 64 Dolní Kounice Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel SCHOŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Kupařovice 44, 664 64 Dolní Kounice Funkce na pracovišti: člen finančního výboru Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jan SOUKOP Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Kupařovice 44, 664 64 Dolní Kounice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 777 867 659
E-mail: shamala@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav VEVERKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Kupařovice 44, 664 64 Dolní Kounice Funkce na pracovišti: zastupitel (předseda kontrolního výboru) Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Jiřina HOMOLKOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: Kupařovice 44, 664 64 Dolní Kounice Funkce na pracovišti: zapisovatelka, administrativní pracovnice Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:

Pohořelice

Stanoviště: Vídeňská 699/, 69123 Pohořelice
Telefon: 519301311
E-mail: info@pohorelice.cz
Jméno: Bc. Miroslav NOVÁK, DiS. Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 519 301 320
Adresa práce: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice Funkce na pracovišti: starosta Mobil-veřejný: 602 545 377
E-mail: miroslav.novak@pohorelice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Patrik PAŘIL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 519 301 329
Adresa práce: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice Funkce na pracovišti: 1. místostarosta Mobil-veřejný: 777 794 444
E-mail: patrik.paril@pohorelice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Roman TŘÍSKA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 519 301 364
Adresa práce: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice Funkce na pracovišti: referent vodoprávního úřadu Mobil-veřejný:
E-mail: roman.triska@pohorelice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Miroslav BARTOŇ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice Funkce na pracovišti: Údržba města Mobil-veřejný: 724 897 434
E-mail: udrzba@pohorelice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Štěpán PIRNUS Funkce v komisi: člen Telefon práce: 519 301 333
Adresa práce: Městská policie Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice Funkce na pracovišti: Městská policie - strážník Mobil-veřejný: 607 035 268
E-mail: mpolicie@pohorelice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel ČERMÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice Funkce na pracovišti: Údržba města Mobil-veřejný: 724 719 329
E-mail: udrzba@pohorelice.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Ondřej VESELÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Funkce na pracovišti: 2. místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: ondrej.vesely@pohorelice.cz Poznámka: Fax: