Povodňový plán obce Loučná nad DesnouPOVODŇOVÝ PLÁN obce Loučná nad Desnou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/004806/2014; ze dne 14. 10. 2014
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM50611/2014-219/Ju; ze dne 04. 11. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí
Č. j.: 5580/2015; ze dne 05. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 07. 2024
offline verze 31. 07. 2024
digitalizovaná verze 31. 07. 2024
databáze POVIS 31. 07. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i