Povodňový plán obce Loučná nad DesnouPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Loučná nad Desnou 57, 788 11 Loučná nad Desnou
Tel.: 583 235 222, 724 192 480
E-mail: podatelna@loucna-nad-desnou.cz
Náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Tel.: 583 388 111, 608 774 468
E-mail: posta@sumperk.cz
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111, 585 508 847
E-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisích jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.