Povodňový plán obce Loučná nad DesnouDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.4.3)

Jméno a příjmení Bydliště (neveřejné) Mobil
Petra Harazímová 724 192 480
Jan Turek 603 582 748

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.4.4) 

Jméno a příjmení Bydliště (neveřejné) Mobil (neveřejný)
Jiří Švéda
Miroslav Pur
Lubomír Korbel

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Adresa Kontaktní osoba Mobil (neveřejný)
JVC Traktorbagr,
Kolový bagr
Rejhotice 17,
Loučná nad Desnou
Firma Pauli – p. Pavel Tříska (Rejhotice)
JVC Traktorbagr (2 ks) Rejhotice 107,
Loučná nad Desnou
Zdeněk Jůva
Traktor s vlekem (2 ks) Loučná nad Desnou 57 Petra Harazímová 583 235 222,
724 192 480

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Loučná nad Desnou

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Počet osob
Základní a Mateřská škola – objekt tělocvična Loučná nad Desnou 58, 788 11 Loučná nad Desnou Mgr. Petr Lukáš 583 550 126;
605 413 408
150/--
Základní a Mateřská škola – objekt mateřská škola Loučná nad Desnou 70, 788 11 Loučná nad Desnou Mgr. Petr Lukáš 583 550 126;
605 413 408
50/200
 Hotel Dlouhé Stráně Rejhotice 72, 788 11 Loučná nad Desnou Irena Švédová 583 235 172;
587 570 111
460/--
Domov s pečovatelskou službou Rejhotice 142, 788 11 Loučná nad Desnou Petra Harazímová 724 192 480 30/--
Hasičská zbrojnice Loučná nad Desnou 91, 788 11 Loučná nad Desnou Petra Harazímová 724 192 480 5 rodin
Penzion Na Staré poště Filipová 65, 788 11 Loučná nad Desnou Michaela Halaxová  604 712 834 20/--

 Do objektu tělocvičny a mateřské školy je nutno si s sebou vzít spacák + podložku

Skupina pro evakuaci osob

Jméno Funkce Bydliště (neveřejné) Telefon (neveřejný)
Mojmír Kovařík Velitel
Gustav Přidalík I. zástupce
Antonín Syrový II. zástupce

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Název subjektu
Forma zásobování
oblast Kociánov - Filipová individuální zdroje - vlastní studny
oblast Rejhotice - Kouty nad Desnou individuální zdroje - vlastní studny

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Počet osob
Základní a Mateřská škola - školní jídelna Loučná nad Desnou 58, 788 11 Loučná nad Desnou Mgr. Petr Lukáš + vedoucí jídelny 605 413 408;
583 550 128;
739 262 829
200