Povodňový plán obce Loučná nad DesnouSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Loučná nad Desnou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Ředitel závodu: Ing. Zdeněk Děrda
Tel.: 582 711 216, E-mail: sekretariatzhm@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk
Vedoucí provozu: Zdeněk Večerka
Tel.: 583 301 292, E-mail: provozsumperk@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p., spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Loučná nad Desnou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku  IDVT  ČHP
Desná 10100090 4-10-01-0590-0-00, 4-10-01-0610-0-00,
4-10-01-0650-0-00, 4-10-01-0670-0-00,
4-10-01-0690-0-00
Hučivá Desná (od ř. km 0,000 - 2,109) 10101461 4-10-01-0620-0-00, 4-10-01-0640-0-00
Bezejmenný tok 10205179 4-10-01-0670-0-00
Bezejmenný tok 10190185 4-10-01-0670-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí ST: Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 957 111,
 E-mail: st957@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce Loučná nad Desnou (rajon 704):
Radek Málek
Tel.: 956 957 404, 724 523 203, E-mail: radek.malek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p., spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Loučná nad Desnou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Losinka 10194288 4-10-01-0760-0-00
Hučivá Desná (od ř. km 2,109 - 7,899) 10101461 4-10-01-0620-0-00, 4-10-01-0640-0-00
Poniklý potok 10206153 4-10-01-0630-0-00
Přemyslovský potok 10207209 4-10-01-0650-0-00, 4-10-01-0660-0-00
Česnekový potok 10194556 4-10-01-0600-0-00
Tříramenný potok 10186852 4-10-01-0680-0-00
Divoký potok 10284312 4-10-01-0610-0-00
LP Tříramenného potoka (č. 9) 10186364 4-10-01-0680-0-00
Borový potok (č. 50) 10191416 4-10-01-0610-0-00
Výrovka 10202985 4-10-01-0610-0-00
Hladový potok (č. 35) 10206297 4-10-01-0610-0-00
Jezerná 10200055 4-10-01-0610-0-00
LP Tříramenného potoka (č. 8) 10202524 4-10-01-0680-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Náhon a odpad Loučná II. 10219512 4-10-01-0670-0-00, 4-10-01-0690-0-00
Bezejmenný tok 10189866 4-10-01-0680-0-00