Povodňový plán obce Loučná nad DesnouOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Šumperk.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, Povodňová komise obce Loučná nad Desnou.

Osoby na území obce Loučná nad Desnou budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V případě zasažení území povodní na některém z uvedených vodních toků je přístup do postižené oblasti zajišťován po stávající síti státních silnic a místních komunikací. Objízdná trasa je v tomto případě vedena několika možnými směry. První varianta vede směrem přes Vlčí Sedlo, druhá varianta vede směrem na Přemyslov. Další alternativy operativně stanovuje předseda povodňové komise.  
Dopravní omezení na území obce Loučná nad Desnou
Objízdné trasy na území obce Loučná nad Desnou

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.