Povodňový plán obce Loučná nad DesnouZpůsob zajištění aktualizace

Předseda, místopředseda a členové povodňové komise jsou při změně svých kontaktních údajů povinni nahlásit tuto skutečnost předsedovi povodňové komise, který zajistí jejich aktualizaci. Kontrola a prověření údajů bude probíhat 1x ročně.

Ostatní skutečnosti, které mají vliv na ochranu před povodněmi, jako např. změny v ohrožených objektech, se zapracovávají do povodňového plánu průběžně, nejméně však 1x ročně.