Povodňový plán obce Loučná nad DesnouCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Loučná nad Desnou je při povodni ohrožováno zhruba 131 budov s číslem popisným, případně evidenčním, ležících v záplavovém území řeky Desné a jejích přítoků, které trvale obývá zhruba 317 obyvatel, z toho 42 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. V záplavovém území se nachází také několik ubytovacích zařízení, které nejsou trvale obydlené, v případě povodně jsou však ohrožení případní návštěvníci penzionů. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území obce Loučná nad Desnou- agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází 1 ohrožující objekt (Velosteel trading) a 4 kontaminovaná místa, která by mohla být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). 
Ohrožující objekty na území obce Loučná nad Desnou
Kontaminovaná místa na území obce Loučná nad Desnou

Ohrožené  a ohrožující  objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Loučná nad Desnou.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Loučná nad Desnou u předsedy povodňové komise obce.